Sankara Edicions
C\ Sant Jaume, 8
12580 | Benicarló (Castelló)

Cap de publicacions
Josep Barberà
627 71 38 38

Disseny i imatge
Adrián Bonet
656 47 65 56